BOBACHIK AIKATALO

Bobachik / BOBACHIK AIKATALO

FOOD

BÁNH MÌ

 • Bánh mì Char Xiu Pork

  € 9.5

  Heo xá xíu
 • Bánh Mì Fish Cake

  € 9.5

  Chả cá
 • Bánh mì Grilled Pork

  € 9.5

  Heo nướng
 • Bánh mì Special Bobachik Mix (3 fillers)

  € 10.5

  Bánh mì Bobachik đặc biệt
 • Bánh Mì Vegetarian

  € 9.5

  Chay
 • Bánh mì Vietnamese Fried Chicken Cake

  € 9.5

  Chả gà chiên

EAT FRESH

 • BobaChik Mix Vermicelli (3 toppings)

  € 13

  Bún BobaChik đặc biệt
 • Char Xiu Pork Vermicelli

  € 12

  Bún thịt heo xá xíu
 • Fish Cake Vermicelli

  € 12

  Bún chả cá
 • Grilled Pork Vermicelli

  € 12

  Bún thịt nướng
 • Vegeterian Vermicelli

  € 12

  Bún chay

DRINK

BOBACHIK ALL-IN

 • Bobachik all-in (Jumbo)

  € 9.5

  Any milk tea / Fruit tea in Menu
  Super Hot Trend; Highly Recommended

HOMEMADE MILK TEA

 • Black Sugar Tapioca Pearl Milk Tea (M)

  € 6.5

  Tapioca Pearl, Cold
 • Bobachik Fruity Milk Tea (M)

  € 7.5

  Strawberry pudding, mango pudding, Tapioca pearl; Cold
  Signature
 • Bobachik Happy Milk Tea (M)

  € 7.5

  White panna cotta, Coffee Jelly, Tapioca pearl; Cold
  Signature
 • Taro Milk Tea (M)

  € 5.9

  Not included toppings
 • Taro Special Milk Tea (M)

  € 6.9

  Taro pudding, Tapioca pearl; Cold
  Must try
 • Traditional Milk Tea (M)

  € 5.5

  Not included toppings, Cold / Warm
 • Traditional Milk Tea With Tapioca Pearl (M)

  € 5.9

  Tapioca Pearl, Cold / Warm
  The best seller

BLACK SUGAR BOBA MILK

 • Black Sugar Boba Mango Milk (M)

  € 6.9

  Cold
 • Black Sugar Boba Milk (M)

  € 6.5

  Cold
  The Best seller
 • Black Sugar Boba Strawberry Milk (M)

  € 6.9

  Cold
  👍🏻

SPECIAL FRUIT TEA

 • Bobachik Beauty of Youth (L)

  € 8.5

  Cold / Warm
  Signature
 • Bobachik Fruit tea (L)

  € 8.5

  Cold / Warm
  Signature
 • Lemon tea with Strawberry Jelly (L)

  € 7.5

  Cold
 • Mango tea (L)

  € 7.5

  Cold / Warm
  Must try
 • Peach tea (L)

  € 7.5

  Cold / Warm
  The best seller
 • Strawberry tea (L)

  € 7.50

  Cold

PREMIUM MATCHA

 • Matcha Bobachik with Tapioca Pearl (L)

  € 8.9

  Tapioca Pearl
  Signature
 • Matcha Mango (L)

  € 8.5

  Mango pudding, Tapioca pearl
 • Matcha Milk Tea (L)

  € 7.9

  Not included toppings, Cold / Warm
 • Matcha Special Milk Tea (L)

  € 8.5

  Matcha panna cotta and Tapioca pearl; Cold / Warm
  👍🏻
 • Matcha Strawberry (L)

  € 8.5

  Strawberry pudding and Tapioca pearl; Cold
  👍🏻

THE BEST SEA SALT MACCHIATO

 • Macchiato Black Tea with Tapioca Pearl (L)

  € 6.9

  Cold / Warm
 • Macchiato Bobachik Beauty of Youth (L)

  € 8.9

  Cold / Warm
  Signature
 • Macchiato Bobachik Fruit Tea (L)

  € 8.9

  Cold / Warm
  Signature
 • Macchiato Green Tea with Tapioca Pearl (L)

  € 6.9

  Cold / Warm
 • Macchiato Mango Tea (L)

  € 7.9

  Cold / Warm
 • Macchiato Peach Tea (L)

  € 7.9

  Cold / Warm
  👍🏻
 • Macchiato Strawberry Tea (L)

  € 7.9

  Cold

SUGAR FREE

 • Sugar Free Black Tea (M)

  € 4.5

  Cold/Warm
 • Sugar Free Black Tea Fresh Milk (M)

  € 4.9

  Cold
 • Sugar Free Green Tea (M)

  € 4.5

  Cold/Warm
 • Sugar Free Green Tea Fresh Milk (M)

  € 4.9

  Cold
 • Sugar Free Matcha Fresh Milk (M)

  € 5.9

  Cold
 • Sugar Free Mixed Fruit Black Tea (M)

  € 5.9

  Cold / Warm
 • Sugar Free Mixed Fruit Green Tea (M)

  € 5.9

  Cold / Warm